Menu
Denmark / DKK
danishda
Select your language

Hollandbikeshop.com anvender cookies til at analysere og forbedre brugen af denne hjemmeside. Hollandbikeshop.com og tredjeparter anvender cookies til at indsamle informationer om dit besøg på denne hjemmeside, samt dine personlige interesser, for eksempel for bedre at kunne vise dig tilpassede reklamer. Ved at klikke på "Skjul denne notifikation" eller ved fortsat anvendelse af denne hjemmeside, samtykker du til brugen af cookies.

Velkommen til Hollandbikeshop.com! Det ser ud til, at du besøger os fra United States. Ønsker du at ændre sproget til United States?

 • Hurtig levering
 • Levering over hele verden
 • 8.9/10 kundebedømmelser
 • 2 års garanti
 • Webshop Trustmark
kr. 118.69

Sonax Lim Aftager - Spraydåse 400ml

 • EAN 4064700477308
 • Producent: Sonax
 • Produkt Model: 589758
På lager +/- 2 Arbejdsdage

SONAX selvklæbende fjerner.
Specielle opløsningsmidler med kort eksponeringstid
Til hurtig og restfri fjernelse af klæbende rester (f.eks. folie, klistermærker osv.) og selvklæbende papiretiketter.
Kan bruges sikkert på alle hårde overflader som f.eks. lak, metal, glas, plast, porcelæn og træ.
Kan vendes på hovedet.
Med Easy-Spray: Det dobbelte sprøjtesystem til målrettet produktanvendelse uden at flytte sig.
400 ml spraydåse

Leverandørs varenummer:
04773000

Advarsel: farlige midler

Kritiske sundhedsfarer
Signalord

Fare

Farlige midler GHS, h-udtryk
 • H302 : Farlig ved indtagelse.
 • H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
Farlige midler GHS, p-udtryk
 • P101 : Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 : Undgå indånding af tåge/damp/spray.
 • P280 : Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
 • P501 : Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale regler.
 • P301+P312 : I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
 • P302+P352 : VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 • P337+P313 : Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P305+P351+P338 : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

DownloadSikkerhedsdatablad

kr. 118.69
kr. 118.69
På lager +/- 2 Arbejdsdage
 • Mere end 120.000 produkter
  Mere end 120.000 produkter

 • International levering
  International levering

 • Hurtig service med en bedømmelse på 8,9/10
  Hurtig service med en bedømmelse på 8,9/10

 • Mere end 3 millioner tilfredse kunder før dig
  Mere end 3 millioner tilfredse kunder før dig

 • En 30 dages afkølingsperiode og 2 års garanti
  En 30 dages afkølingsperiode og 2 års garanti
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
Har du et spørgsmål?

Vores hold af entusiastiske medarbejdere er klar til at hjælpe dig.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Har du et spørgsmål?
 • Hurtig levering
 • Levering over hele verden
 • 8.9/10 kundebedømmelser
 • 2 års garanti
 • Webshop Trustmark
Tilbage til toppen