Menu Menu

Categorieën

Producten

-
Nederland / EUR
dutchnl
Select your language

Welkom op Hollandbikeshop.com! Het lijkt erop dat U ons bezoekt vanuit United States. Wilt U het land instellen naar United States?

 • Snelle levering
 • 30 dagen bedenktijd
 • 8.9/10 klantbeoordeling
 • 2 jaar garantie
 • Webshop Keurmerk
€ 8,70

WD40 Siliconen Spray - Spuitbus 100ml

 • EAN 5032227002494
 • Merk: WD40
 • Artikelnummer: 758465
Direct leverbaar +/- 2 Werkdagen

WD-40 Specialist Siliconenspray is een hoogwaardig siliconen smeermiddel dat zeer geschikt is voor gebruik op hogedruk apparatuur.
Het verdringt vocht en zorgt voor een uitstekende smering, bescherming en verlenging van de levensduur van jouw gereedschap en apparatuur.
Aangezien de spray op siliconenbasis is, is hij perfect voor gebruik op rubberen onderdelen zoals raamafdichtingen, slangen, buizen, leidingen en riemen.
Je kunt het zelfs gebruiken op metaal, kunststof en hout, zonder dat het vlekken achterlaat.

Het smeermiddel is kleurloos, plakt niet, en geeft een uitstekende bescherming tegen vocht.
Naast het beschermen van gereedschap en machines tegen roest, stoot de Siliconenspray stof, vuil, olie en ander viezigheid af.
Ook is het waterbestendig en blijft het werkzaam onder hoge druk.
Met slechts een laagje kun je er zeker van zijn dat alles langer in goede conditie blijft en soepeler blijft functioneren.

Het is geformuleerd om in verschillende (weers)omstandigheden werkzaam te blijven en kan gebruikt worden in temperaturen van -35°C tot en met +200°C.

Met de Smart Straw- applicator heb je twee manieren om te spuiten; zowel breed als nauwkeurig.
Klap het rietje omhoog om nauwkeurig te spuiten en klap het naar beneden om grotere oppervlakken te behandelen.
Op welke manier je ook wilt spuiten, je kunt vertrouwen op het slimme 360° ventiel waardoor je zowel rechtop als ondersteboven kunt spuiten.

- Maakt waterdicht en beschermt tegen vocht
- Voorkomt roest en corrosie
- Voorkomt dat onderdelen kleven en binden
- Speciaal geformuleerd om de prestaties onder hoge druk te verbeteren
- Kleurloos en trekt geen vuil aan
- Bestand tegen temperaturen tot 200 ° C
- Compatibel met alle metalen, kunststoffen, rubbers en hout
- Smart Straw

Toepassingen:
- Beschermen van autoruit- en deurafdichtingen
- Beschermen van PVC raam- en deurgrendels
- PVC pijpen
- Geleiders voor garagedeuren
- Verbeteren van de werking van afsluiters, sloten en takels
- Verbetering van de werking van lagers, geleiderails en deurgeleiders
- Smeren van gereedschap

Specificaties:
Merk: WD40
Model: Siliconen Spray
Inhoud: 100ml
Kleur: Zilver/Blauw/Geel

Gevarenaanduiding:
- H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. - H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. - H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. - H315-Veroorzaakt huidirritatie. - H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. - H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten bereik van kinderen houden.
- P210-Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
- P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
- P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
- P261-Inademing van gas of spuitnevel vermijden.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

Let op:
- EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- EUH208-Bevat Benzeensulfonzuur, di-C10-14-alkylderivaten, calciumzouten.
Kan een allergische reacie veroorzaken. Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengels bij ontoereikende ventilatie.
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycoalkanen, <2% aromaten. Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde licht fractie.
Witte minerale olie (aardolie)

Let op: gevaarlijke stoffen

Ontvlambaar Acute gezondheidseffecten
Signaalwoord

Gevaar

Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
 • H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
 • P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 : Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 : Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 : Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261 : Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P271 : Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P312 : Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • P405 : Achter slot bewaren.
 • P501 : Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.
 • P410+P412 : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF.
Namelijk Aanvullende gevareninformatie (EUH-zinnen)
 • EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH208 : Bevat Benzeensulfonzuur, di-C10-14-alkylderivaten, calciumzouten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

DownloadVeiligheidsinformatieblad

€ 8,70
€ 8,70
Direct leverbaar +/- 2 Werkdagen
 • Meer dan 120.000 producten!
  Meer dan 120.000 producten!

 • Wij leveren wereldwijd!
  Wij leveren wereldwijd!

 • Snelle service met een beoordeling van een 8.9/10!
  Snelle service met een beoordeling van een 8.9/10!

 • Meer dan 3 miljoen klanten gingen je voor!
  Meer dan 3 miljoen klanten gingen je voor!

 • 30 dagen bedenktijd en 2 jaar garantie!
  30 dagen bedenktijd en 2 jaar garantie!
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
Sale
Heb je vragen?

Ons team van enthousiaste medewerkers zit voor je klaar.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Heb je vragen?
 • Snelle levering
 • 30 dagen bedenktijd
 • 8.9/10 klantbeoordeling
 • 2 jaar garantie
 • Webshop Keurmerk
Naar boven