Menu Menu
Poland / PLN
polishpl
Select your language

Hollandbikeshop.com wykorzystuje pliki cookie do analizy i ulepszania korzystania z witryny. Hollandbikeshop.com i strony trzecie wykorzystują pliki cookie w celu zbierania informacji o Twojej wizycie na tej witrynie i Twoich osobistych zainteresowaniach, na przykład w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Klikając „Ukryj to powiadomienie” lub kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Witamy w Hollandbikeshop.com! Wygląda na to, że odwiedzasz nas z United States. Czy chcesz zmienić ustawienie kraju na następujące United States?

 • Szybka dostawa
 • Międzynarodowa dostawa
 • Oceny klientów: 8.9/10
 • 2-letnia gwarancja
 • Webshop Trustmark
zł 69.19

Sonax Contact Srodek Czyszczacy E-Bike - Puszka Sprayu 400ml

 • EAN 4064700460300
 • Marka: Sonax
 • Model produktu: 554295
Dostępne +/- 2 Dni robocze

SONAX specjalny środek do czyszczenia „Elektronika + środek do czyszczenia styków”
Do czyszczenia styków elektronicznych, połączeń wtykowych i innych podzespołów elektrycznych.
Usuwa brud, olej, pozostałości silikonu i utlenianie związane ze złem.
Bardzo aktywny, bardzo szybko odparowuje, kompatybilny z tworzywami sztucznymi.
400 ml puszki z podwójnym rozpylaczem Easyopryskiwacza.

Zawartość opakowania ml: 400 ml
Typ opakowania: Puszkę rozpylającą

Numer pozycji dostawcy:
04603000

Ostrzeżenie: substancje niebezpieczne

Substancja łatwopalna Poważne zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska naturalnego
Słowo ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Substancje niebezpieczne wg GHS, zwroty H
 • H315 : Działa drażniąco na skórę.
 • H319 : Działa drażniąco na oczy.
 • H336 : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H411 : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H222-H229 : Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Substancje niebezpieczne wg GHS, zwroty P
 • P101 : W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 : Chronić przed dziećmi.
 • P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P211 : Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251 : Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P261 : Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P280 : Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P501 : Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
 • P410+P412 : Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
 • P305+P351+P338 : W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DownloadKarta charakterystyki substancji niebezpiecznej

zł 69.19
zł 69.19
Dostępne +/- 2 Dni robocze
 • Ponad 120 000 produktów
  Ponad 120 000 produktów

 • Międzynarodowa dostawa
  Międzynarodowa dostawa

 • Szybka obsługa z oceną 8,9/10
  Szybka obsługa z oceną 8,9/10

 • Ponad 3 miliony zadowolonych klientów
  Ponad 3 miliony zadowolonych klientów

 • 30-dniowy okres na odstąpienie i 2-letnia gwarancja
  30-dniowy okres na odstąpienie i 2-letnia gwarancja
 • Hollandbikeshop.com
  Logo Hollandbikeshop.com
WYPRZEDAŻ
Czy masz jakieś pytania?

Nasi entuzjastyczni pracownicy z pewnością pomogą.

+31 (0)70 - 300 00 44
helpdesk@hollandbikeshop.com
Czy masz jakieś pytania?
 • Szybka dostawa
 • Międzynarodowa dostawa
 • Oceny klientów: 8.9/10
 • 2-letnia gwarancja
 • Webshop Trustmark
Powrót na górę